w harmonii z naturą i otoczeniem
zgrana kompozycja niskiej i wysokiej zabudowy
dużo przestrzeni
całe osiedle zatopione w zieleni
nowe inwestycje aby mieszkało się lepiej
las, łąka, rzeka... wszystko tuż za progiem
nowe mieszkania i nowe perspektywy
miejsce do zabawy dla najmłodszych

Ogłoszenia

Informacje

Dodano: 2023-01-26 10:05
Ważne od: 2023-01-26 do: 2028-02-29

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów instalacji gazowej:

 

Poniedziałek   30.01.2023r.  w godz. 10.00-18.00

Krucza 2

Krucza 4   -  (godz. 11.00-18.00)

 

Wtorek        31.01.2023r.   w godz. 10.00-18.00

Krucza 8

 

Środa          01.02.2023r.   w godz. 10.00-18.00

Krucza 6

Krucza 10  -  (godz. 11.00-18.00)

 

Czwartek       02.02.2023r.   w godz.  10.00-18.00

Krucza 12

Krucza 14   - (godz. 11.00-18.00)

 

Piątek          03.02.2023r.      w godz. 10.00-18.00

Krucza 16

Krucza 18  - (godz. 11.00-18.00)

Więcej...
Dodano: 2023-01-13 09:14
Ważne od: 2023-01-13 do: 2028-01-31

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych:

Poniedziałek  23.01.2023r.   w godz. 10.00-18.00

Emilii Plater 1

Emilii Plater 2

Kościelna 62

Kościelna 65      ( w godz. 11.00-18.00)

 

Wtorek        24.01.2023r.   w godz. 10.00-18.00

Emilii Plater 3

Emilii Plater 4

Kościelna 62/1

 

Środa         25.01.2023r.   w godz. 10.00-18.00

Emilii Plater 5

Emilii Plater 5 A ( w godz. 11.00-18.00)

Emilii Plater 6

Kościelna 65 A

Kościelna 65 B    ( w godz. 11.00-18.00)

 

Czwartek      26.01.2023r.   w godz.  10.00-18.00

Emilii Plater 7

Kościelna 65 C

Kościelna 65 D

Kościelna 65 E    ( w godz. 11.00-18.00)

 

Piątek        27.01.2023r.   w godz.  10.00-18.00

Kościelna 67

Kościelna 69

Kościelna 71

Więcej...
Dodano: 2023-01-11 11:57
Ważne od: 2023-01-11 do: 2028-01-31

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich w miesiącu styczniu 2023r.

Krucza 36 - 16.01.2023r. w godz.   15:30-17:30

Krucza 22 - 17.01.2023 r. w godz.  15:00-16:00

Krucza 20 - 17.01.2023 r. w godz.  16:00-17:00

Krucza 18 - 17.01.2023 r. w godz.  15:00-16:00

Krucza 16 - 17.01.2023 r. w godz.  16:00-17:00

Krucza 12 - 18.01.2023 r. w godz.  15:00-16:30

Krucza 14 - 18.01.2023 r. w godz.   16:30-17:00

Kościelna 67 - 18.01.2023 r. w godz.  15:30-17:30

Kościelna 65D - 19.01.2023 r. w godz.  15:30-16:30

Kościelna 65E - 19.01.2023 r. w godz.  16:30-17:00

Kościelna 65C - 20.01.2023 r. w godz.  15:00-16:00

Kościelna 65A - 20.01.2023 r. w godz.  16:00-17:00

 

Więcej...
Dodano: 2022-11-08 08:32
Ważne od: 2022-11-08 do: 2027-11-30

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich w miesiącu listopadzie 2022r.

14.11.2022 r.             ul. E. Plater 3             w godz. od 15:30 - 17:30

15.11.2022 r.             ul. E. Plater 5             w godz. od 15:30 - 17:30

16.11.2022 r.             ul. E. Plater 6             w godz. od 15:30 - 17:30

17.11.2022 r.             ul. E. Plater 7             w godz. od 15:30 - 17:30

Więcej...
Dodano: 2022-08-29 11:56
Ważne od: 2022-08-29 do: 2027-09-30

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich w miesiącu wrześniu 2022r.

 • 05.09.2022r.   ul. Kościelna 69          w godz. od 15:30 - 17:30
 • 06.09.2022r.   ul. Kościelna 71          w godz. od 15:30 - 17:00
 • 07.09.2022r.   ul. Krucza 4                  w godz. od 15:30 - 17:00
 • 08.09.2022r.   ul. Krucza 8                  w godz. od 15:30 - 17:30
Więcej...
Dodano: 2022-08-19 10:08
Ważne od: 2022-08-19 do: 2026-09-30

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich w miesiącu sierpniu 2022r.

24.08.2022r.

 • E. Plater 1 w godz. 15:00 – 17:00
 • E. Plater 5A w godz. 16:00 - 17:00

25.08.2022r.

 • E. Plater 2 w godz. 15:00 - 17:00

26.08.2022r.

 • E. Plater 4 w godz. 15:00 - 17:00

29.08.2022r.

 • Kościelna 62 w godz. 15:00 - 15:30
 • Kościelna 65 w godz. 15:30 – 16:00
 • Kościelna 65B w godz. 16:00 – 16:30

30.08.2022r.

 • Kościelna 62/1 w godz. 15:00 - 17:00
Więcej...
Dodano: 2022-05-20 09:26
Ważne od: 2022-05-20 do: 2027-05-31

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

 

ZAPROSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, działając na podstawie  Uchwały porządkowej Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie Nr 1 z dnia 12.05.2022r.  informuje, iż kontynuacja Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie po przerwie,  odbędzie się 9 czerwca 2022r. o godz. 16:00 w Centrum Pielgrzymkowo-Turystycznym w Świętej Wodzie przy ul. Ks. W. Rabczyńskiego 2, 16-010 Wasilków.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium.

2. Odczytanie listy pełnomocnictw udzielonych przez członków Spółdzielni.

3. Wybór Komisji Regulaminowych (wyborczej, wniosków).

4. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przedstawienie porządku obrad.

7. Dyskusja nad porządkiem obrad.

8. Przyjęcie porządku obrad.

9. Przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

11. Przedstawienie Sprawozdania:

- z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021,

- z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2021,

- sprawozdania finansowego za 2021 rok, obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową (obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia).

12. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w zakresie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

13. Omówienie protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej za lata 2018-2020.

14. Dyskusja.

15. Wybory członków do Rady Nadzorczej (głosowanie tajne).

16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej w zakresie stwierdzenia prawidłowości wyborów członków do Rady Nadzorczej.

17. Przedstawienie i dyskusja nad projektem uchwały zgłoszonym przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.

18. Podjęcie uchwał dotyczących:

- zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,

- wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie,

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2021 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok,

- podziału nadwyżki finansowej (zysku finansowego) za rok 2021,

- podziału nadwyżki bilansowej (zysku finansowego) za lata poprzedzające rok 2021 – w zakresie, w jakim nadwyżki te nie zostały dotąd podzielone,

- oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

- uchwalenia kierunków rozwoju działalności Spółdzielni w 2022r.,

- udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.

19. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

20. Zamknięcie obrad.

 

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej będą poproszeni o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) przed wejściem na salę obrad.

Zarząd Spółdzielni

Więcej...
Dodano: 2022-05-05 08:44
Ważne od: 2022-05-05 do: 2027-05-31

Drugi i ostateczny termin przeglądów instalacji gazowych

Informujemy, iż drugi i ostateczny termin przeglądów instalacji gazowych przeprowadzanych przez firmę ZIS Czerski, Radzewicz Spółka jawna w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie odbędzie się w terminie  13-19.05.2022r. w godzinach 15.00-19.00

 

Poniżej podajemy adresy lokali mieszkalnych w których przegląd musi zostać wykonany:

13.05.2022r Piątek

E.Plater 1: 7, 10, 11, 17, 22, 28, 29, 37        

E.Plater 2: 11, 13, 26, 32, 38, 55

E.Plater 3: 2, 5, 9, 11, 14, 17, 21, 26, 31, 33, 37, 45, 56, 57, 60

E.Plater 4: 11, 13, 24, 28, 31, 36, 37, 38, 39, 42, 48, 50

 

16.05.2022r. Poniedziałek  

E.Plater 5: 4, 5, 7, 12, 34, 38                              

E.Plater 5A: 1, 10, 11

E.Plater 6: 6, 16, 28, 38, 41, 50

E.Plater 7: 12, 19, 21, 37, 49

Kościelna 62: 20, 21

Kościelna 62/1: 1, 3, 17, 18, 49, 63, 64

Kościelna 65: 10, 14, 17

Kościelna 65A: 9, 19

Kościelna 65B: 11, 17, 19                             

Kościelna 65C: 13, 14, 18

 

17.05.2022r. Wtorek

Kościelna 65D: 7, 12

Kościelna 67: 3, 11, 20, 27, 37, 62

Kościelna 69: 7, 16, 19, 29, 37, 41, 54, 56

Kościelna 71: 7

Krucza 2: 7, 9, 24, 27

Krucza 4: 12, 24, 38

Krucza 6: 22, 30, 35

Krucza 8: 4, 14, 20, 34, 37, 38

Krucza 10: 2

Krucza 12: 5, 19, 40

Krucza 14: 3, 4, 5, 16

 

18.05.2022r.  Środa

Krucza 16: 8, 11, 16, 18, 24, 25, 27

Krucza 18: 8

Krucza 20: 6, 10, 14, 22, 27, 30

Krucza 22: 2, 7, 15, 16, 19

Krucza 23: 19, 23, 33, 38

Krucza 24: 10, 14, 25, 27, 32, 33, 36

Krucza 25: 17, 22, 23

Krucza 26: 1, 7

Krucza 27: 4, 5, 6, 25, 36

 

19.05.2022r.  Czwartek

Krucza 28: 14, 16, 28

Krucza 30: 5, 14, 26, 39, 45

Krucza 32: 14, 16, 20, 35, 40, 55, 57, 64, 67

Krucza 34: 3, 4, 6, 7, 42

Krucza 36: 2, 14, 29, 40, 43, 66

Krucza 38: 27

Żurawia 12: 14, 21

Żurawia 14: 8

Żurawia 16: 12, 25, 26, 27, 33

Żurawia 18: 7

Więcej...
Dodano: 2022-04-28 13:11
Ważne od: 2022-04-28 do: 2028-05-31

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Stosownie do § 9 ust. 12 zdanie drugie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, Zarząd Spółdzielni przedstawia nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.

Więcej...
Dodano: 2022-04-14 09:44
Ważne od: 2022-04-14 do: 2027-04-30

Protokół lustracji pełnej za okres 01.01.2018r. – 31.12.2020r.

Protokół lustracji pełnej za okres 01.01.2018r. – 31.12.2020r.

Więcej...
Dodano: 2022-04-14 09:20
Ważne od: 2022-04-14 do: 2027-04-30

Sprawozdanie finansowe i z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie za rok 2021r.

Sprawozdanie finansowe i z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie za rok 2021r.

Więcej...
Dodano: 2022-04-14 08:43
Ważne od: 2022-04-14 do: 2027-04-30

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 12.05.2022 r. o godzinie 16:00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 1.

Więcej...
Dodano: 2022-04-06 12:18
Ważne od: 2022-04-06 do: 2027-04-30

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich na miesiąc kwiecień 2022r.

11.04.2022 r. -           ul. Krucza 38             w godz. 15:30 - 17:00

12.04.2022 r. -           ul. Krucza 34             w godz. 15:30 - 17:00

13.04.2022 r. -           ul. Żurawia 12           w godz. 15:30 - 16:30

13.04.2022 r. -           ul. Żurawia 14           w godz. 16:30 - 17:00

15.04.2022 r. -           ul. Żurawia 18           w godz. 15:30 - 17:00

19.04.2022 r. -           ul. Żurawia 16           w godz. 15:30 - 17:00

Więcej...
Dodano: 2022-03-08 14:32
Ważne od: 2022-03-08 do: 2027-03-31

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów gazowych:    

Poniedziałek      14.03.2022 r.       w godz. 10.00-18.00

Krucza 34     

Wtorek
             15.03.2022 r.        w godz. 10.00-18.00

Krucza 38  

Więcej...
Dodano: 2022-02-28 14:21
Ważne od: 2022-02-28 do: 2027-03-31

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów gazowych:    

 

Poniedziałek 07.03.2022r.  w godz. 10.00-18.00

ul. Żurawia 12
ul. Żurawia 14 

Wtorek        08.03.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Żurawia 16
ul. Żurawia 18

Środa          09.03.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 30 

Czwartek       10.03.2022r.   w godz.  10.00-18.00

ul. Krucza 32

Piątek          11.03.2022r.      w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 36

Więcej...
Dodano: 2022-02-21 13:32
Ważne od: 2022-02-21 do: 2027-02-28

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów gazowych:    

 

Poniedziałek   28.02.2022r.    w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 24

ul. Krucza 26

 

Wtorek        01.03.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 28

 

Środa        02.03.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 23

Czwartek          03.03.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 25

Piątek        04.03.2022r.   w godz.  10.00-18.00

ul. Krucza 27

Więcej...
Dodano: 2022-02-14 13:22
Ważne od: 2022-02-14 do: 2027-02-28

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów gazowych:    

 

Poniedziałek   21.02.2022r.  w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 8

 

Wtorek        22.02.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 10

 

Środa          23.02.2022r.   w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 12

ul. Krucza 14

 

Czwartek       24.02.2022r.   w godz.  10.00-18.00

ul. Krucza 16

ul. Krucza 18

 

Piątek          25.02.2022r.      w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 20

ul. Krucza 22

Więcej...
Dodano: 2022-02-07 13:33
Ważne od: 2022-02-07 do: 2027-02-28

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów gazowych:    


Poniedziałek 14.02.2022r.                w godz. 10.00-18.00

ul. Kościelna 65 A

ul. Kościelna 65 B

 

Wtorek        15.02.2022r.                 w godz. 10.00-18.00

ul. Kościelna 65 C

ul. Kościelna 65 D

ul. Kościelna 65 E -                                w godz. 11.00-18.00

 

Środa          16.02.2022r.                  w godz. 10.00-18.00

ul. Kościelna 67

ul. Kościelna 69

 

 Czwartek       17.02.2022r.             w godz.  10.00-18.00

ul. Kościelna 71

ul. Krucza 2

 

Piątek          18.02.2022r.                             w godz. 10.00-18.00

ul. Krucza 4

ul. Krucza 6

Więcej...
Dodano: 2022-02-07 12:22
Ważne od: 2022-02-07 do: 2027-02-28

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich:

 

10.02.2022r.

ul. Krucza 32       w godz. 15:30 - 18:30

 

11.02.2022r.

ul. Krucza 30      w godz. 15:30 - 17:30

 

14.02.2022r.

ul. Krucza 27        w godz. 15:00 - 17:00

ul. Krucza 26        w godz.  17:00 - 18:00

 

15.02.2022r. 

ul. Krucza 28       w godz. 15:00 - 16:30

ul. Krucza 10       w godz. 16:30 - 18:00

 

16.02.2022r.

ul. Krucza 25     w godz. 15:00 - 16:30

ul. Krucza 23     w godz. 16:30 - 18:30

 

17.02.2022r.

ul. Krucza 2       w godz. 15:00 - 16:30

ul. Krucza 6       w godz. 16:30 - 18:30

 

18.02.2022r.

ul. Krucza 24     w godz. 15:30 - 17:00

Więcej...
Dodano: 2022-01-31 09:50
Ważne od: 2022-01-31 do: 2027-02-28

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie przypomina o konieczności wykonania okresowego przeglądu technicznego urządzeń gazowych.

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów gazowych:    

Poniedziałek 07.02.2022r.  w godz. 10.00-18.00

Emilii Plater 1

Emilii Plater 2

 

Wtorek        08.02.2022r.   w godz. 10.00-18.00

Emilii Plater 3

Emilii Plater 4

 

Środa          09.02.2022r.   w godz. 10.00-18.00

Emilii Plater 5

Emilii Plater 5 A

 

Czwartek       10.02.2022r.   w godz.  10.00-18.00

Emilii Plater 6

Emilii Plater 7

 

Piątek          11.02.2022r.

Kościelna 62                        w godz. 10.00-18.00

Kościelna 62/1                     w godz. 10.00-18.00

Kościelna 65                        w godz. 11.00-18.00

Więcej...
Dodano: 2022-01-27 08:53
Ważne od: 2022-01-27 do: 2027-02-28

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach niemieszkalnych – garażach

Administracja Spółdzielni informuje o konieczności dokonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych w lokalach niemieszkalnych - garażach

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów:

ul. Krucza 12, 14, 16, 18           03.02.2022r. (czwartek)     w godz. 15.30 – 20.00

ul. Krucza 20, 22, 24, 26, 28     04.02.2022r. (piątek)          w godz. 15.30 – 20.00

Więcej...
Dodano: 2022-01-27 08:50
Ważne od: 2022-01-27 do: 2027-02-28

Pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych – II ostateczny termin

 

Administracja Spółdzielni informuje o konieczności dokonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych w lokalach mieszkalnych.

II ostateczny termin:

ul. Krucza 12, 14, 16       31.01.2022r. (poniedziałek)    w godz. 15.30 – 20.00

ul. Krucza 18, 20, 22       01.02.2022r. (wtorek)              w godz. 15.30 – 20.00

ul. Krucza 24, 26, 28       02.02.2022r. (środa)                 w godz. 15.30 – 20.00

Więcej...
Dodano: 2022-01-10 13:18
Ważne od: 2022-01-10 do: 2027-01-31

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich:

Krucza 36, klatka I, II, III, IV  13.01.2022r. w godz. 15:30-17:00

Krucza 36, klatka V, VI, VII  14.01.2022r.  w godz. 15:30-17:00

Kościelna 67  17.01.2022r.  w godz. 15:30-18:00

Kościelna 65A  18.01.2022r.  w godz. 15:00-16:30

Kościelna 65C  18.01.2022r.  w godz. 16:30-17:00

Kościelna 65D  19.01.2022r.  w godz. 15:00-16:30

Kościelna 65E  19.01.2022r.  w godz. 16:30-17:00

Krucza 12  20.01.2022r.  w godz. 15:00-16:30

Krucza 14  20.01.2022r.  w godz. 16:30-17:00

Krucza 16  21.01.2022r.  w godz. 15:00-16:30

Krucza 18  21.01.2022r.  w godz. 16:30-18:00

Krucza 20  24.01.2022r.  w godz. 15:00-16:30

Krucza 22  24.01.2022r.  w godz. 16:30-18:00

Więcej...
Dodano: 2021-11-05 12:16
Ważne od: 2021-11-05 do: 2026-11-30

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy terminy przeglądów kominiarskich:

16.11.2021 r.             ul. E. Plater 3              w godz. od 15:30 - 17:30

17.11.2021 r.             ul. E. Plater 5              w godz. od 15:30 - 17:30

18.11.2021 r.             ul. E. Plater 6              w godz. od 15:30 - 17:30

19.11.2021 r.             ul. E. Plater 7              w godz. od 15:30 - 17:30

Więcej...
Dodano: 2021-08-13 09:43
Ważne od: 2021-08-13 do: 2026-08-31

Terminy przeglądów kominiarskich

Informujemy o terminach przeglądów kominiarskich w miesiącu sierpniu 2021r.

16.08.2021 r . ul. E. Plater 1 w godz. 15:30 – 17:00

                          ul. E. Plater 5A w godz. 17:00 - 17:30

17.08.2021 r.  ul. E. Plater 2 w godz. 15:30 - 17:30

18.08.2021 r.  ul. E. Plater 4 w godz. 15:30 - 17:30

19.08.2021 r.  ul. Kościelna 62/1 w godz. 15:00 - 17:30

20.08.2021 r.  ul. Kościelna 62 w godz. 15:00 - 16:00

                          ul. Kościelna 65 w godz. 16:00 – 16:30

                          ul. Kościelna 65B w godz. 16:30 - 17:00

Więcej...
Dodano: 2021-06-07 09:14
Ważne od: 2021-06-07 do: 2026-06-30

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się w dniu 29.06.2021r. o godzinie 16:00 w Sali Kompleksu Hotelowego „JARD” w Wasilkowie ul. Białostocka 94.

Więcej...
Dodano: 2021-05-10 13:39
Ważne od: 2021-05-10 do: 2026-05-31

II OSTATECZNY TERMIN PRZEGLĄDÓW GAZOWYCH

Informujemy o II ostatecznym terminie  przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:
 

18.05.2021r. (wtorek) w godz. 15.00 – 19.00

Plater 1

Plater 2

Plater 3

Plater 4

Plater 5

Plater 5A

Plater 6

Plater 7

 


19.05.2021r. (środa) w godz. 15.00 – 19.00

Kościelna 62

Kościelna 62/1

Kościelna 65

Kościelna 65A

Kościelna 65B

Kościelna 65C

Kościelna 65D

Kościelna 65E

Kościelna 67

Kościelna 69

Kościelna 71

Krucza 2

Krucza 4

Krucza 6

Krucza 8

Krucza 10

 

20.05.2021r. (czwartek) w godz. 16.00 – 19.00

Krucza 12

Krucza 14

Krucza 16

Krucza 18

Krucza 20

Krucza 22

Krucza 23

Krucza 24

Krucza 25

Krucza 26

Krucza 27

Krucza 28

 

 

21.05.2021r. (piątek) w godz. 15.00 – 19.00

Krucza 30

Krucza 32

Krucza 34

Krucza 36

Krucza 38

Żurawia 12

Żurawia 14

Żurawia 16

Żurawia 18

 

Więcej...
Dodano: 2021-04-22 08:55
Ważne od: 2021-04-22 do: 2026-04-30

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów kominiarskich w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:

26.04.2021r.   ul. Krucza 38  w godz. 15:00 - 17:00

27.04.2021r.   ul. Krucza 34  w godz. 15:00 - 17:00

28.04.2021r.   ul. Żurawia 12 w godz. 15:00 - 16:00

                          ul. Żurawia 14 w godz. 16:00 - 17:00

29.04.2021r.   ul. Żurawia 16 w godz. 15:00 - 16:30

                          ul. Żurawia 18 w godz. 16:30 - 17:30

Więcej...
Dodano: 2021-03-17 08:55
Ważne od: 2021-03-17 do: 2026-03-26

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:

Poniedziałek     22.03.2021 r.   w godz. 10.00-18.00  - Krucza 36      
Wtorek               23.03.2021 r.   w godz. 10.00-18.00  - Krucza 34  
Środa                 24.03.2021 r.   w godz.  10.00-18.00  - Krucza 38

Więcej...
Dodano: 2021-03-10 12:37
Ważne od: 2021-03-10 do: 2026-03-31

Terminy przeglądów instalacji gazowej

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:

Poniedziałek 15.03.2021r.  w godz. 10.00-18.00

Krucza 28

Krucza 23

 

Wtorek        16.03.2021r.   w godz. 10.00-18.00

Krucza 25

Krucza 27

 

Środa          17.03.2021r.   w godz. 10.00-18.00

Żurawia 12

Żurawia 14

 

 Czwartek       18.03.2021r.   w godz.  10.00-18.00

Żurawia 16

Żurawia 18

 

Piątek          19.03.2021r.      w godz. 10.00-18.00

Krucza 30

Krucza 32

Więcej...
Dodano: 2021-02-17 09:47
Ważne od: 2021-02-17 do: 2026-02-28

OGŁOSZENIE!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie przypomina o konieczności wykonania okresowego przeglądu technicznego urządzeń gazowych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

W okresie pandemii koronawirusa nie został zniesiony obowiązek wykonania ww. przeglądów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:

 Poniedziałek 22.02.2021r.  w godz. 10.00-18.00

 

Emilii Plater 1

Emilii Plater 2

 

Wtorek        23.02.2021r.   w godz. 10.00-18.00

 

Emilii Plater 3

Emilii Plater 4

 

Środa          24.02.2021r.   w godz. 10.00-18.00

 

Emilii Plater 5

Emilii Plater 5 A

 

 

Czwartek       25.02.2021r.   w godz.  10.00-18.00

 

Emilii Plater 6

Emilii Plater 7

 

 

Piątek          26.02.2021r.

 

Kościelna 62          w godz. 10.00-18.00

Kościelna 62/1       w godz. 10.00-18.00

Kościelna 65          w godz. 11.00-18.00

Więcej...
Dodano: 2021-01-13 13:34
Ważne od: 2021-01-13 do: 2026-01-31

Terminy przeglądów kominiarskich

Poniżej informacja o planowanych terminach przeglądów kominiarskich w miesiącu styczniu 2021r.

- Krucza 36 -          14.01.2021     15:00-17:30

- Krucza 22 -          15.01.2021     15:00-16:00

- Krucza 20 -          15.01.2021      16:00-17:00

- Krucza 18 -          18.01.2021      15:00-16:00

- Krucza 16 -          18.01.2021      16:00-17:00

- Krucza 14 -          19.01.2021      15:00-15:30

- Krucza 12 -          19.01.2021      15:30-17:00

- Kościelna 67 -      20.01.2021      15:00-17:30

- Kościelna 65E -   21.01.2021      15:00-15:30

- Kościelna 65D -   21.01.2021      15:30-16:30

- Kościelna 65C -   22.01.2021      15:00-15:30

- Kościelna 65A -   22.01.2021      15:30-16:30

Więcej...
Dodano: 2021-01-12 14:12
Ważne od: 2021-01-12 do: 2026-01-31

UWAGA !!!

Administracja Spółdzielni informuje, iż mieszkańcy:

- nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater 1,2,3,4,5,5a,6,7 dokonują opłat za lokale mieszkalne i garaże na nowy rachunek bankowy: PKO BP : 26 1020 1332 0000 1102 1260 6283 

- nieruchomości położonej przy ul. Kruczej 2,4,6,8,10 dokonują opłat za lokale mieszkalne i garaże na nowy rachunek bankowy: PKO BP: 19 1020 1332 0000 1102 0961 6675 

- nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej 65, 65a-e, 62, 62/1, 67,69,71, ul. Kruczej 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,30 ,32, 34, 36, 38 oraz Żurawiej 12, 14, 16, 18 dokonują wpłat za lokale mieszkalne i garaże na dotychczasowy rachunek bankowy PKO BP: 40 1020 1332 0000 1902 0026 4135.

Nowe zasady dokonywania wpłat obowiązują od 1 lutego 2021r.

Więcej...
Dodano: 2020-10-01 12:26
Ważne od: 2020-10-01 do: 2024-10-31

INFORMACJA

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie informuje, iż zgodnie z podjętą uchwałą nr 1/09/2020 i 2/09/2020 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie z dnia 30.09.2020r., z dniem 01.01.2021r. ulegają zmianie stawki opłaty eksploatacji podstawowej oraz stawki odpisu na fundusz remontowy.

Więcej...
Dodano: 2020-08-28 09:49
Ważne od: 2020-08-28 do: 2025-09-06

KOMUNIKAT!!!

ADMINISTRACJA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W WASILKOWIE PRZYPOMINA, ŻE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ WYRZUCANIA ODPADÓW POREMONTOWYCH  M.IN. GRUZU, TERAKOTY, PANELI, DRZWI, WIADER, ARMATURY ŁAZIENKOWEJ: WANNY, SEDESÓW, UMYWALEK itp. DO POJEMINKÓW NA ODPADY KOMUNALNE, POZOSTAWIANIA PRZED KONTENERAMI LUB W WIATACH ŚMIETNIKOWYCH.

 

W PRZYPADKU NIEDOSTOSOWANIA SIĘ PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO POWYŻSZEGO SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BĘDZIE ZMUSZONA SKIEROWAĆ ODPOWIEDNIE WNIOSKI DO WŁAŚCIWYCH ORGANÓW O UKARANIE.

 

PRZYPOMINAMY, ŻE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WŁASNYM TRANSPORTEM, BEZPŁATNIE, ODDAĆ NIEPOTRZEBNE MEBLE, ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ ORAZ SPRZĘT NA WYSYPISKO ŚMIECI ZNAJDUJĄCE SIĘ W STUDZIANKACH PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ 11.

Więcej...
Dodano: 2020-03-18 17:33
Ważne od: 2020-03-18 do: 2025-03-31

Ogłoszenie

UWAGA!!!

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej przypomina, że wystawianie odpadów wielkogabarytowych (mebli, także rozłożonych na części, foteli, wersalek, puf, materacy, itp.) poza terminem zbiórki tj. w każdy ostatni czwartek miesiąca jest ZABRONIONE!

W przypadku potrzeby utylizacji tego rodzaju odpadów poza określonymi terminami zbiórek, odpady należy SAMODZIELNIE wywozić na wysypisko odpadów w Studziankach, ul. Spółdzielcza 11.

Wystawienie odpadów w innym dniu lub miejscu zmusza Spółdzielnię do ich usunięcia, a co za tym idzie ponoszone są dodatkowe koszty, które będą miały wpływ na opłaty eksploatacyjne za mieszkanie.

Prosimy o przestrzeganie określonych zasad.

Więcej...
Dodano: 2017-09-05 12:03
Ważne od: 2017-09-05

Ogłoszenie dot. zasad korzystania z boiska przy ul Kruczej 28

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie informuje, iż nowo wbudowana nawierzchnia tartanowa boiska przy ul. Kruczej wykonana jest z żywicy poliuretanowej, która łatwo ulega uszkodzeniu poprzez wprowadzanie i użytkowanie sprzętu innego niż zgodnie z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki, wrotki, kije typu „Nordic Walking” itp.

Prosimy użytkowników o przestrzeganie obowiązującego regulaminu i korzystanie z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem.

SZANUJMY NAWIERZCHNIĘ, PRZESTRZEGAJMY REGULAMINU, A BOISKO BĘDZIE SŁUŻYC NAM I NASZYM DZIECIOM NA LATA!!!

Więcej...
Dodano: 2017-09-05 11:51
Ważne od: 2017-09-05

BOISKO

Zapraszamy do korzystania z nowo wyremontowanego boiska do piłki nożnej i koszykówki.


Nowe boiska przy ul. Kruczej 28 powstało w miejscu funkcjonującego tam wcześniej boiska asfaltowego, które było już w złym stanie technicznym. Do wykonania boiska wykorzystaliśmy nawierzchnię poliuretanowej z warstwą natryskową. Zamontowane zostały również piłkochwyty.


Ponadto przy okazji budowy boisk wykonane zostanie oświetlenie w technologii LED oraz zamontowana zostanie kamera podłączona do systemu monitoringu wizyjnego

Więcej...
Odsłon strony: 115145 / 317157