Informacja

Dodano: 2021-02-17 09:47
Ważne od: 2021-02-17 do: 2026-02-28

OGŁOSZENIE!!!

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wasilkowie przypomina o konieczności wykonania okresowego przeglądu technicznego urządzeń gazowych. Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zm. „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

W okresie pandemii koronawirusa nie został zniesiony obowiązek wykonania ww. przeglądów.

Poniżej przedstawiamy harmonogram przeglądów instalacji gazowej w budynkach będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej:

 Poniedziałek 22.02.2021r.  w godz. 10.00-18.00

 

Emilii Plater 1

Emilii Plater 2

 

Wtorek        23.02.2021r.   w godz. 10.00-18.00

 

Emilii Plater 3

Emilii Plater 4

 

Środa          24.02.2021r.   w godz. 10.00-18.00

 

Emilii Plater 5

Emilii Plater 5 A

 

 

Czwartek       25.02.2021r.   w godz.  10.00-18.00

 

Emilii Plater 6

Emilii Plater 7

 

 

Piątek          26.02.2021r.

 

Kościelna 62          w godz. 10.00-18.00

Kościelna 62/1       w godz. 10.00-18.00

Kościelna 65          w godz. 11.00-18.00

Więcej ogłoszeń...
Odsłon strony: 34910 / 310479