Informacja

Dodano: 2022-04-28 13:11
Ważne od: 2022-04-28 do: 2028-05-31

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

Stosownie do § 9 ust. 12 zdanie drugie Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie, Zarząd Spółdzielni przedstawia nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Wasilkowie.

Więcej ogłoszeń...
Odsłon strony: 34916 / 310485